AdBlue filter og filterKIT for Adblue tanker på kjøretøy

Utslippskravene til en dieselmotor er strenge. Mange maskiner er utstyrt med en AdBlue-tank som bidrar til å rengjøre eksosen og redusere skadelige utslipp. AdBlue® væske består av kjemisk ren urea og avmineralisert vann. Væsken sprøytes inn i avgassene, hvor den omdanner nitrogenoksid til ufarlig nitrogen og vann.

Det er vanlig at AdBlue-tankene forurenser, noe som kan føre til skade på pumpa og dieselinjektorene. Med et filter mellom AdBlue-tanken og dieselmotoren, fjerner du partikler, smuss og krystallisert urea og beskytter motoren din.

Vi leverer AdBlue kvalitetsfilter og AdBlue KIT som beskytter dieselmotoren din.