Vi har et komplett leveringsprogram for kjølesystemer fra Fleetguard. Vi anbefaler at du bytter kjølevannsfilter og kjølevæske etter anbefalte serviceintervaller eller på bakgrunn av resultater etter bruk av teststrips.

Når du bruker en tradisjonell kjølevæske med nitrat baserte DCA’er (additiver), må du bruke kjølevannsfilter med DCA som booster systemet til riktig verdi. Det vil motvirke korrosjon og kavitasjon på motorkomponenter. Selve filteret fjerner avfallsstoffer og partikler som hindrer slitasje på pumpepakninger og økt forbruk av DCA.

I dag finnes det også kjølevæsker basert på OAT (Organisk Syre Teknologi), og da skal kjølevannsfiltrene ikke inneholde DCA.

Fleetguard kjølevannsfilter

Fleetguard kjølevannsfilter har markedets beste garanti. Vi leverer Fleetguard originale kjølevannsfilter og ES (Extended Service) kjølevannsfilter med større urenhetskapasitet for lange serviceintervaller.

HMS datablader på Fleetguard kjølevannsfilter

Fleetguard kjølevæsker (frostvæsker)

Fleetguard rensevæsker for kjølesystemer

Logg inn for bestilling i dag eller søk om å bli kunde.