Posefilter, panelfilter og filterruller og filtermatter for ventilasjon – HVAC

 

Et velfungerende ventilasjonssystem er avgjørende for helsen vår, og påvirker også energiforbruket. Ved å velge et ventilasjonsfilter av høy kvalitet, holder du skadelige partikler borte samtidig som du sparer energi. Filtrene er den delen av ventilasjonssystemet som det er rimeligst å forbedre.

Vi tilbyr norskproduserte luftfilter for ventilasjon av høy kvalitet og med kort leveringstid. Interfil og Lekang Filter har hatt et tett samarbeid gjennom flere tiår. Interfil produserer i Sjåk og har et topp moderne testlaboratorium som oppfyller dagens strenge krav til testing av ventilasjonsfilter.

Produktsortiment ventilasjonsfilter:

  • Posefilter
  • Panelfilter
  • Filterrull/filterduk /filtermatte
  • Kullfilter


Ny ISO standard for ventilasjonsfilter – ISO 16890:2016

Fra 1. juli 2018 gjelder den nye ISO-standarden for ventilasjonsfilter. Den forrige standarden (EN 779: 2012) er slettet, og klassifiseringer som M, F, G og H kan ikke oversettes direkte til de nye PM-klassene.

Fordeler med ISO 16890

  • Det blir enklere å sammenligne produkter, som medfører at produkter med lav ytelse elimineres
  • Testmetode og klassifiseringssystemet er mer tilpasset forurensninger i et naturlig miljø
  • Den nye standarden forenkler global handel


Hvordan foregår klassifisering av ventilasjonsfilter?

Filtrene måles og klassifiseres separat for partikler i tre ulike størrelsesfraksjoner, og en numerisk betegnelse viser hvor stor andel av partiklene som filteret separerer. Filtrene er registrert med både klasse og separasjonskapasitet i vektprosent, hvor prosentandelen avrundes ned til nærmeste 5-tall. For å bli klassifisert må et filter separere ut minst 50 vekt% av partiklene i størrelsesklassen.

Logg inn for bestilling i dag eller søk om å bli kunde.