Åpent eller lukket filtersystem for veivhusventilasjon

 

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer forårsakes av at gasser og olje under høyt trykk unnslipper rundt stempelringene. Dette forurenser motoren og omgivelsene. Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger og beskytter miljøet

På dagens dieseselmotorer er det mest vanlig med lukket veivhusventilasjonssystem – der gassene ledes tilbake til motorens luftinntak og oljen ledes tilbake til motorsumpen. Et åpent veivhusventilasjonssystem reduserer forurensninger før luften ledes ut i atmosfæren.

Vi tilbyr tre typer filterhus for veivhusventilasjon fra Fleetguard:

  • CCV er et lukket veivhusventilasjonssystem med koaleser element med Stratapore media, som effektivt fjerner oljedampen og eliminerer utslipp til atmosfæren.
  • Enviroguard er et åpent veivhusventilasjonssystem for optimal fjerning av forurensninger før luften slippes ut i atmosfæren.
  • EcoVent er et lukket veivhus ventilasjonssystem for høyhastighets motorer.

Filterelementer for veivhusventilasjon

Har du et prosjekt? Kontakt oss i dag!