Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger – enten ventilert til atmosfæren eller sirkulert tilbake i luftinntaket slik som på mange av dagens dieselmotorer. For å unngå utslipp av oljedamp fra motoren som forurenser unødig, bør du montere veivhusventilasjon.

Vi tilbyr tre typer filterhus for veivhusventilasjon fra Fleetguard:

  • CCV er et lukket veivhus ventilasjonssystem.
  • Enviroguard er et åpent veivhus ventilasjonssystem.
  • EcoVent er et lukket veivhus ventilasjonssystem for høyhastighets motorer.