Mobile filtertraller og filteraggregater som renser opp i hydraulikk- og smøreoljesystemer


Det er mye å spare på å ha ren olje. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.  Vi leverer flere typer filtertraller og mobile filteraggregater for oljer i hydraulikksystemer.

Mobil filterunit fra MP Filtri

Fjerner partikler i hydraulikkolje (mineralolje)når du skal fylle opp tanken med ny olje, eller for å rense opp i et hydraulikksystem. Liten, lett og enkel i bruk. Kapasitet: 15l/min

FA serien – Mobile filteraggregater med partikkelteller fra Argo-Hytos

Fjerner vann og partikler i hydraulikk- og smøreoljer. Kompakt design og høy filtreringskapasitet. Variant med 24 VDC motor. Kapasitet: 16 liter/min.

Filtertralle med frekvensomformer fra Lekang

Fjerner fritt vann og partikler i hydraulikk- og smøreoljer. Filtertrallen fungerer både som pumpe og filtertralle. Den filtrerer både fritt vann og partikler i oljer fra 7,5 og opp til 1000 cSt. Kapasitet: 27 l/min.

Komplette filterhus for hydraulikksystemer

Sirkulasjonsfilter for hydraulikksystemer

Oljekvalitetsmålere for hydraulikksystemer

Partikkeltellere for hydraulikksystemer

Vil du ha et tilbud? Kontakt oss i dag!