Online og offline sirkulasjonsfilter – filteraggregater – for vedlikehold av hydraulikk- og smøreolje


Det er mye å spare på å ha ren olje. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.

Vi har et bredt produktsortiment av komplette filterhus for mobile, industrielle og andre applikasjoner med hydraulikksystemer samt HPU anlegg på fartøy. Valg av filterhus og elementer må tilpasses i forhold til kapasitet, trykk, media (viskositet), temperatur, renhetsklasse med mer.

Sirkulasjonsfilter for hydraulikk fra RMF med ekstremt høy effektivitet

Sirkulasjonsfilter som fjerner vann og partikler i et hydraulikksystem. Leveres med filterlementer med en finhet på 0,5 mikron. Dersom du har problemer med store mengder vanninnhold i oljen, kan vi tilby en variant som løser dette. For kritiske hydraulikksystemer anbefaler vi RMF sirkulasjonsfilter med CMS (Contamination Monitoring System) partikkelteller.

  • Online (by-pass) sirkulasjonsfilter uten pumpe. Filtrerer oljen så lenge systemet er i drift.
  • Offline sirkulasjonsfilter med pumpe. Filtrerer oljen kontinuerlig, uavhengig av drift.

Filterhus (trykkfilter) for hydraulikk fra et stort utvalg av varemerker