Vakuumaggregater for vedlikehold av hydraulikk- og smøreolje 


Det er mye å spare på å ha ren olje. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.

Vi har et bredt produktsortiment av filterhus og sirkulasjonsfilter for mobile, industrielle og andre applikasjoner med hydraulikksystemer samt for HPU anlegg på fartøy.

Vakuumaggregater fra RMF

Vi leverer også RMF vakuumaggregater for vedlikehold av store hydraulikksystemer. Vakuumaggregatene fjerner partikler, gasser og vann. De er designet for fastmontering og helautomatisk drift på anlegg i industri, skip, olje og gass.

Mini Water Vac kan vedlikeholde oljevolum opp til 3000 liter. Kapasitet 1,5 l/min.
Maxi Water Vac kan vedlikeholde oljevolum over 3000 liter. Kapasitet 8 l/min.

Havila Shipping valgte Mini Water Vac vakuumaggregater for vedlikehold av thrusterolje på fartøy.

Sirkulasjonsfilter for hydraulikksystemer