Salgs- leverings- og garantibetingelser for Lekang Filter.

NL17

Med unntak av tekst under følger vi NL17
«Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr/utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige».

Leveringsbetingelser

Varene leveres EXW, Hølen. Transport fra lageret i Hølen skjer på kjøpers regning og risiko. Som transportører benytter vi i hovedsak Bring. Dersom ordren må sendes samme dag avtales dette med kundeservice.

Tidsfrister:
Bedriftspakke dør-dør med Bring: kl. 14.00.  Sendes normalt samme dag.
Bedriftspakke ekspress over natt med Bring kl 15.00. Sendes samme dag.
Stykkgods/partigods med Bring: kl 10. 00. Sendes normalt samme dag.
Løse kolli med varetaxi på Østlandsområdet: kl. 10.00. Sendes normalt neste dag.
Flyekspress med Jetpack: Må avtales. Sendes samme dag.
Andre transportoppdrag etter kunders behov. Må avtales. Sendes samme dag.

Bestillinger mottatt etter bestillingsfristen og som må sendes samme dag, får hastegebyr: kr 100. Proformafaktura ved eksport: kr 100 til kr 250. Vareforsikring etter avtale

Salgsbetingelser

Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser
eller prisendringer fra våre leverandører.

Emballsje belastes med kostpris.

Standard betalingsbetingelser er 15 dager for godkjente kontokunder. Etter forfall beregnes 1% rente pr.mnd. Etter 2. gangs purring sendes betalingssaker til rettslig innkasso.

Selger forbeholder seg salgspant i de solgte varene inntil kjøpesummen med tillegg
av renter og omkostninger er betalt i sin helhet. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22).
Varene kan ikke videreselges før de er betalt.

Kr. 50,- dersom ordrens nettoverdi er under kr 500.

Reklamasjon & Retur

Reklamasjon på feil mottatt vare eller på en vare som er skadet under transport,
må skje innen 10 dager etter at varen er mottatt. Ved reklamasjon på et montert
produkt, må det defekte produktet sendes til Lekang Filter sammen med et ferdig
utfylt Reklamasjonsskjema.

For varer i retur må det legges ved en Returavtale som Lekang Filter sender kunden.
Returavtalen er gyldig 1 mnd. Varene må ligge i original emballasje, være uskadd (og umerket dersom varene skal tilbake til produsent) og levert fra Lekang Filter senest 12 mnd. tilbake i tid. Kunden belastes 20% av varebeløpet og returfrakt. Skyldes returen feil hos Lekang Filter kan varene sendes tilbake uten omkostninger, og hele varebeløpet vil bli kreditert. Er ikke varene fakturert og skal returneres, blir varene fakturert så sant Lekang Filter ikke mottar varene i retur innen 1 mnd.

For ferdig utfylt Returavtale eller Reklamasjonsskjema, vennligst kontakt Kundeservice på telefon 64 98 20 00 eller kundeservice@lekangfilter.no.

Bestillingsvarer

Bestillingsvarer som ønskes raskt levert medfører frakttillegg. Bestillingsvarer taes
ikke i retur.