Lekang Filternytt 2019 – Marine

Lekang Filternytt 2019 – marine:

  • Remøy Management valgte Lekang Filter som filterleverandør for sine kystvaktskip
  • Helautomatisk rensesystem for diesel
  • Forfilter på lensevannseparatoren
  • Kundecase med filterløsninger for ren og tørr olje i hydraulikksystemer

Flere av produktene vil bli stilt ut på Lekang Filter stand E 04-29 på Nor-Shipping 4. – 7. juni 2019.
Velkommen innom!