I Lekang Filternytt deler vi sukesshistorier og bilder med filter montert på maskiner eller anlegg og tips om filterløsninger som kan bidra til et enklere og bedre vedlikehold.

Lekang Filternytt Marine 2019Lekang Filternytt marine 2019
Remøy Management har valgt Lekang Filter
som leverandør av filterpakker til sine
kystvaktskip.
Smarte filterløsninger for marine.

 

 

 

 

Lekang Filternytt anlegg 2018

Lekang Filternytt anlegg 2019
Fokus på ren diesel og hydraulikk.
Bjønndalen Bruk forleger levetiden
på maskiner med ekstra filter og gode rutiner.