I Lekang Filternytt deler vi sukesshistorier og bilder med filter montert på maskiner eller anlegg og tips om filterløsninger som kan bidra til et enklere og bedre vedlikehold.

Lekang FIlter fyller 50 år i 2020

Lekang Filternytt 2020
Lekang Filter fyller 50 år i 2020.
Historien vår starter i 1970 med
gravemaskiner og filter. Så utvikles
Lekang filtersystem. I dag
har vi Norges største filterlager
og leverer filter til alle markeder.
Gravemaskinene er historie men
motorkunnskapen lever videre.

 

 

 

Lekang Filternytt Marine 2019Lekang Filternytt marine 2019
Remøy Management har valgt Lekang Filter
som leverandør av filterpakker til sine
kystvaktskip.
Smarte filterløsninger for marine.

 

 

 

 

Lekang Filternytt anlegg 2018

Lekang Filternytt anlegg 2019
Fokus på ren diesel og hydraulikk.
Bjønndalen Bruk forleger levetiden
på maskiner med ekstra filter og gode rutiner.