Norges største filterlager og beste servicegrad på 93%

Det skal være raskt og enkelt å få tak i riktig filter fra Lekang Filter. Derfor har vi over 5 000 unike filtervarianter på vårt hovedlager i Hølen, og et landsdekkende forhandlernett med lokale lagre.

Vi jobber derfor kontinuerlig for å ha korrekte filter og riktig antall på lager til enhver tid. Vi setter strenge krav til oss selv og vi følger utviklingen nøye.  I første halvår hadde vi en servicegrad på 93% (filter på lager) og en leveringssikkerhet på 92% (at vi holder det vi lover) – vi jobber med å forbedre dette ytterligere.

Lekang Filter har valgt EasyStock som styringsverktøy for lageroptimalisering. Vi har ukentlige statusmøter for å følge opp ordre og planlegge innkjøp, og vi har en tett dialog med kunder, forhandlere og leverandører om ordrestatus og leveringer. Lekang Group samkjører også leveringer til de tre hovedlagrene i Norge, Sverige og Danmark.

Våre kundeundersøkelser viser at Lekang Filter blir foretrukket som leverandør nettopp fordi vi tar servicegrad og leveringssikkerhet på alvor.