Lekang Group omsatte for 266 millioner i 2017. 70 medarbeidere i de tre firmaene jobber målrettet med sine lokale markeder, og har felles funksjoner innenfor økonomi, innkjøp, IT og forretningsutvikling.

Vi samarbeider tett med de samme filterleverandørene og har kontorer og lager i alle tre land. Sammen har vi også Skandinavias største filterlager med 12 000 unike varianter.

I 2010 ble Lekang-konsernet kjøpt av Indutrade AB. Indutrade AB er en industrigruppe som leverer høyteknologiske produkter og løsninger til kunder i et bredt spekter av sektorer som industri, energi og legemidler. Med en desentralisert struktur opererer Indutrade AB gjennom mer enn 200 datterselskaper med ca. 6000 ansatte i 31 land.