HMS datablader (MSDS) Fleetguard produkter

 

Fleetcool OAT konsentrat (EG) kjølevæske

Fleetcool OAT premix-50/50 (EG) kjølevæske

ES Compleat konsentrat (EG) kjølevæske

ES Compleat premix- 50/50 (EG) kjølevæske

Restore rensemiddel for kjølesystemer

Restore Plus rensemiddel for kjølesystemer

DCA4 additiver  – immediate release –  for filterelementer for kjølevann  med artikkelnummer:
WF2093, WF2070, WF2071, WF2072, WF2073, WF2087, WF2151, WF2015, WF2074,
WF2075, WF2076, WF2083, WF2104, WF2104, WF2106, WF2108, WF2022, WF2082

DCA4 additiver – slow release – for filterelementer for kjølevann med artikkelnummer:
WF2121, WF2124, WF2128, WF2131, WF2133, WF2138


HMS datablader (MSDS) RMF produkter

 

Silicagel i RMF åndingsfilter(pustefilter)