Filtration Group

Filtration Group

Filtration Group tilbyr et unikt produktutvalg med avanserte filtreringsløsninger. Filterløsningene er spesielt utviklet for å dekke behovene til en lang rekke bransjer, inkludert bilindustri, klinisk vitenskap, forbruksvarer, medisinsk utstyr, elektronikk, belysning, ingeniørvirksomhet, mat og drikke, industri og telekom.

Visjonen er å gjøre verden tryggere, sunnere og mer produktiv.
Se de ulike forretningsområdene her


FG Fluid Solutions

FG Fluid Solutions filter og produkter med separasjonsteknologi
FG Fluid Solutions  er et av forretningsområdene i Filtration Group. FG Fluid Solutions er tidligere MAHLE Industrial Filtration, som i 2016 ble solgt til Filtration Group. Lekang Filter er hovedimportør av FG Fluid Solutions filter til industri, marine, olje og gass i Norge.

Mahle filter er nå FG Fluid Solutions filter

FG Fluid Solutions filterhus og elementer for hydraulikk- og smøreolje
Filterhus og filterelementer for hydraulikk– og smøreolje av svært høy kvalitet. Både hus og elementer kan også leveres i henhold til DIN standard. De velkjente MAHLE elementene blir nå merket med FG logo. Den siste generasjonen med filterelementer merket med FG PulseShield er svært energieffektive, og er designet spesielt for å tåle trykkpulsasjoner.

FG Fluid Solutions automatfilter og filterhus for prosess
FG Fluid Solutions automatfilter og filterhus for prosess er designet for kontinuerlig drift og produksjonsprosesser, og bidrar til et enklere vedlikehold. De samme produktene ble tidligere produsert av MAHLE AKO.

FG Fluid Solutions filterlementer for støv og støvfilteranlegg
FG Fluid Solutions filterelementer for støv sikrer god luftkvalitet inne i et produksjonslokale eller hindrer at forurensninger ledes ut i omgivelsene. FG Fluid Solutions produserer også komplette støvfilteranlegg. De samme produktene ble tidligere produsert av MAHLE Industrial Filtration.

FG Fluid Solutions filterprodukter innen separasjonsteknologi
FG Fluid Solutions produserer også oljeutskillere, automatisk rensesystem for brennstoff og lensevannseparatorer for marine, olje og gass industrien. De samme produktene ble tidligere produsert av MAHLE NFV.