Vedlikehold av olje på tunnel thrustere

Forebyggende vedlikehold av thrusteroljen på tunnel thustere på Subsea og PSV skip. Vacuumaggreagat fjerner vann og partikler.

RMF vakuumaggregat Mini Water VAC som renser thrusteroljen på en av de to thusterne på fartøyet ved behov. Mini Water VAC er spesielt egnet for å kunne fjerne store mengder vanninhold fra olje. Enkel i drift.

Havila har valgt denne filterløsningen på flere fartøy.

Customer
Havila Shipping ASA
Application
Tunnel thruster
Media
Hydraulikkolje
Capacity
90 m3/t
Filter
MWV1A30G3B060000
Filter element
30G1V
Micron
1,0 absolutt
Manufacturer
RMF/Des-Case