Tilbakespylingsfilter fra Filtration Group

Automatisk selvrensende filter til vannforsyningsanlegget for Lunkefjell gruven til Store Norske på Svalbard.