Forebyggende vedlikehold av thrusteroljen på tunnel thustere på Subsea og PSV skip. Vacuumaggreagat fjerner vann og partikler

RMF vakuumaggregat Mini Water VAC som renser thrusteroljen på en av de to thusterne på fartøyet ved behov. Mini Water VAC er spesielt egnet for å kunne fjerne store mengder vanninhold fra olje. Enkel i drift.

Havila har valgt denne filterløsningen på flere fartøy.

Mini-Water-Vac-Lekang-Filter
Mini-Water-Vac