Veivhusventilasjon filter

20458

Filter for veivhusventilasjon på dieselmotorer. Filterelementer og filterkit. Komplette veivhusventilasjonssystemer.

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer forårsakes av at gasser og olje under høyt trykk lekker rundt stempelringene. Dette forurenser motoren og omgivelsene. Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger og beskytter miljøet.

På dagens dieseselmotorer er det mest vanlig med lukket veivhusventilasjonssystem – der gassene ledes tilbake til motorens luftinntak og oljen ledes tilbake til motorsumpen. Et åpent veivhusventilasjonssystem reduserer forurensninger før luften ledes ut i atmosfæren.

Vi har et stort utvalg filterelementer for veivhusventilasjon fra varemerker som Fleetguard, MANN FILTER og Lekang.

Fleetguard-CCV
Fleetguard-CCV

H4 Filterhus for veivhusventilasjon fra Fleetguard

CCV er et lukket veivhusventilasjonssystem med koaleser element med Stratapore media, som effektivt fjerner oljedampen og eliminerer utslipp til atmosfæren.

Enviroguard er et åpent veivhusventilasjonssystem for optimal fjerning av forurensninger før luften slippes ut i atmosfæren.

EcoVent er et lukket veivhus ventilasjonssystem for høyhastighets motorer

Finn din nærmeste forhandler

Last ned produktkatalog med filter til dieselmotorer (rød katalog)