Oljerenhet

I vår Håndbok i oljerenhet deler vi kunnskap om forurensninger i et hydraulikksystem. Med riktig valg av filter og et proaktivt vedlikehold kan du spare både tid og penger.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger. Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger skaper mange problemer, blant annet:

  • Defekte komponenter
  • Redusert levetid på olje og utstyr
  • Redusert effekt i systemer
  • Nedetid på maskiner
  • Høye vedlikeholdskostnader

De økonomiske tapene i kjølvannet av dette kan bli store, spesielt med driftsstans på kritiske systemer som avbryter en hel produksjonskjede. Det finnes ulike former for overvåking og vedlikehold av hydraulikkolje, men for å løse problemene er det viktig å forstå litt mer.

Vår Håndbok i oljerenhet er laget for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje. Valg av filter og riktig bruk av filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader.

Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, [email protected]

Velg filer

Relaterte artikler:

Oljerenhet – Kilder av forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking

Aktuelle produkter:

Filter og filterløsninger for hydraulikk og smøreoljer

Filtertraller for hydraulikk og smøreoljer

Oljesensorer for hydraulikk og smøreoljer

Partikkeltellere for hydraulikk og smøreoljer

Analyse av oljeprøver

Kundereferanser:

BPU by-pass filteraggregat på borerigg gir renere hydraulikkolje

Offline hydraulikkfilter vedlikeholder olje på kraftverk

Vakuumaggregat vedlikeholder olje på thrustere

Offline filter vedlikeholder olje på mud-pumper

Send oss en melding her

Dukker det opp spørsmål omkring filter i et hydraulikksystem eller hvordan du skal oppnå ISO krav til oljerenhet? Send oss melding her.