Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking

Tilstandsbasert vedlikehold eller prediktivt vedlikehold er basert på kontinuerlig overvåking av utstyr og dataanalyse. Målet er å finne signaler på mulige feil før de oppstår. Vi har satt søkelyset på oljeovervåking. En partikkelteller på hydraulikkoljen overvåker oljekvalitet i sanntid slik at du kan iverksette tiltak umiddelbart. 

Hvordan jobber dere med vedlikehold i din bedrift? Vi ser litt nærmere på ulike former for vedlikehold.  

REAKTIVT VEDLIKEHOLD 

Reaktivt vedlikehold er en form for ikke planlagt vedlikehold. Feilene rettes ikke før skaden allerede har oppstått, noe som ofte forårsaker lange driftsstanser og høye kostnader

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD 

Forebyggende vedlikehold er planlagt regelmessig vedlikehold, og minimerer derfor nedetid som skyldes feil i systemet. Vedlikeholdssystemet er da basert på faste intervaller for oljeskift og bytte av komponenter. Dessverre kan ikke levetiden på olje og komponenter forutsies med sikkerhet. Forebyggende vedlikehold kan derfor medføre unødvendige høye delekostnader og nedetid. 

TILSTANDSBASERT VEDLIKEHOLD 

Tilstandsbasert vedlikehold eller prediktivt vedlikehold, er basert på kontinuerlig overvåking av utstyr og dataanalyse. Formålet med tilstandsbasert vedlikehold er å finne signaler på potensielle feil før de oppstår. Sensorer i systemet måler data i sanntid slik at man kan iverksette tiltak umiddelbart.  

Tilstandsbasert vedlikehold – Overvåking av olje i hydraulikksystemer  

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Tenk om det blir full stans i et industrianlegg i en produksjon av råvarer eller et produkt. Eller nedetid på en gravemaskin som laster stein på lastebiler som igjen kjører skytteltrafikk til et knuseanlegg. Taksameteret går for hver time når produksjonen stopper opp. 

Fordeler med utstyr som overvåker oljekvalitet: 

  • Oljeanalyse i sanntid iht ISO 4406 (LENKE) 
  • Færre oljeprøver 
  • Færre oljeskift 
  • Redusert nedetid 
  • Lavere kostander 

Løsninger for overvåking av olje i hydraulikksystemer 

PARTIKKELTELLER – CMS  (Contamination Monitoring Sensor) 
 
Overvåker og viser automatisk faste partikler, relativ fuktighet (% RF) og temperatur i ulike hydraulikkoljer. Den er designet for å kunne monteres direkte på systemer som krever tilstandskontroll, og når plass og budsjett setter begrensninger. 

 
OVERVÅKINGSSENTER – CMC (Contamination Monitoring Center)  
 
Pålitelige målinger på faste partikler, relativ fuktighet (% RF), temperatur og endring i oljekvalitet. Med komponenter av høy kvalitet, og dokumenterte tester på optisk teknologi og algoritmer, er CMC et nøyaktig og avansert diagnostisk overvåkingssenter. Designet og fleksibiliteten gjør CMC til det beste overvåkingssenteret for hydraulikk- og smøreoljer, og tilfredsstiller kravene til selv de mest krevende bransjer. 
 
MOBIL PARTIKKELTELLER – LPA3 
 
Dette er den mest komplette metoden å måle forurensningsnivået på i systemet ditt. Med den bærbare laserpartikkeltelleren kan du måle, analysere og dokumentere resultatene dine umiddelbart. Den bærbare laserpartikkeltelleren gjør det mulig å bestemme ISO-renhetsnivåene i hydraulikkvæsken. Den kan også rapportere i andre internasjonale renhets-standarder.  

LAST NED HÅNDBOK I OLJERENHET

Vår Håndbok i oljerenhet er laget for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering og overvåking av hydraulikkolje. Valg av filter og riktig bruk av filtersystem kombinert med utstyr for overvåking, er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader. 

Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, [email protected] 

Velg filer

 
Relaterte artikler: 

Oljerenhet – Kilder av forurensninger i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem 

Aktuelle lenker: 

Filter og filterløsninger for hydraulikk og smøreoljer 

Filtertraller for hydraulikk og smøreoljer 

Partikkeltellere for hydraulikk og smøreoljer 

Oljesensorer for hydraulikk og smøreoljer 

Analyse av oljeprøver