Oljerenhet – Kilder til forurensning i hydraulikksystemer

KIlder-forurensninger-hydraulikk-Lekang-FIlter

Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og forringe oljens kvalitet. Derfor er det viktig å vite litt mer om hvorfor oljen blir forurenset og hvilke konsekvenser det får i et hydraulikksystem.


I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger. Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger vil skape problemer som defekte komponenter, redusert effekt i systemer, nedetid og ikke minst høye driftskostnader.

Typiske kilder til forurensning i et hydraulikksystem


Forurenset ny olje
Ved oppstart eller påfylling av et hydraulikksystem antar man gjerne at den nye hydraulikkoljen er ren. Innen påfyllingen skjer har oljen blitt transportert og lagret i containere, tanker og transportsystemer, noe som medfører fare for forurensning.

Forurensede komponenter
Selv om vedlikehold er viktig, er dette også en kilde til forurensning. I tillegg er hver ny komponent som installeres også en mulig risiko for forurensning.

Forurensninger ved inntrengning
Partikler fra omgivelsene trenger inn i hydraulikkoljen gjennom tilfeldige åpninger i hydraulikksystemet. Dette kan skje gjennom pustefilter eller sylinderpakninger som lekker, eller når hydraulikksystemet åpnes for vedlikehold.

Forurensninger som skapes internt i systemet
Forurensninger kan også utvikle seg inne i selve hydraulikksystemet. Temperaturendringer kan for eksempel skape kondens som igjen medfører vannforurensning, og friksjon av komponenter kan forårsake forurensninger i form av faste partikler i hydraulikkoljen.


Håndbok i oljerenhet for deg som jobber med vedlikehold av hydraulikksystemer


De økonomiske tapene i kjølvannet av de problemene som oppstår på grunn av forurensninger i et hydraulikksystem kan bli store. Det finnes ulike former for overvåking og vedlikehold, men for å løse problemene er det viktig å forstå litt mer. Vi har laget en
Håndbok i oljerenhet på norsk for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje. Valg av filter og bruk av riktig filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader.

Du er velkommen til å laste ned håndboken her under her. Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, [email protected]

Velg filer

Relaterte artikler:

Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking

Aktuelle lenker:

Filter og filterløsninger for hydraulikk og smøreoljer

Filtertraller for hydraulikk og smøreoljer

Oljesensorer for hydraulikk og smøreoljer

Partikkeltellere for hydraulikk og smøreoljer

Analyse av oljeprøver