Additiver kjølevæsker

DCA65L

DCA4 additiver til kjølevæsker som krever påfylling av tilsetninger.

En kjølevæskeblanding for tung drift består av 50 % kjølevæske og 50 % vann forblandet med 0,4 enheter pr. liter av DCA-4 additiver. Kjølevæske sammen med DCA4 påvirker hverandre i positiv retning og gir større beskyttelse mot korrosjon og kavitasjon. Brukes det kun vann og ikke kjølevæske, henvises det til veiledningen som følger med produktet.

Vi tilbyr også filterelementer for kjølevæske både med og uten DCA4 additiver. Enkelte kjølevæsker som Fleetcool OAT fra Fleetguard har additiver som varer hele levetiden, og krever dermed ingen service med tilsetninger.

Kontakt oss dersom du har behov for hjelp til serviceanbefalinger.

HMS datablader på DCA4 additiver