Lekang Filter Garanti

Vi vet hvor viktig det er at maskiner og utstyr er i full drift. Riktig filter til rett maskin er avgjørende for en effektiv produksjon, og tar ansvar for at våre filter holder den kvaliteten dine maskiner og ditt utstyr krever. Dersom et produkt fra oss forårsaker skade, er vi ansvarlige for å enten reparere eller erstatte eiendelen, samt å erstatte det filteret som forårsaket skaden.

Du kan kjenne deg trygg når du kjøper filter av oss

Lekang Filter tilbyr alltid produkter av samme kvalitet som original, eller bedre. Vi tar alltid ansvar for feil på leverte produkter i henhold til NLS 19. I tillegg går vi et steg lenger med Lekang Filter Garanti. Hvis et filter vi har levert forårsaker skade på dine maskiner eller ditt utstyr, er vi ansvarlige for å enten reparere eller erstatte denne eiendelen, samt å erstatte det filteret som forårsaket skaden.

12 måneder fra levering

Lekang Filter Garanti gjelder ved normal og korrekt bruk av vårt leverte produkt, og garantiperioden er 12 måneder fra levering. Maskinprodusentens anbefalinger for olje- og filterskift intervaller må følges, og maskingarantier vil fortsatt gjelde selv om man bruker Lekang Filter sine produkter.

Filter av høy kvalitet

Lekang Filter arbeider kontinuerlig for å være best på å levere riktig filter til riktig tid, og vi samarbeider med filterprodusenter som leverer original filter. Vi tilbyr både OEM kvalitet eller tilsvarende kvalitet i henhold til markedets stadig strengere krav, eller forbedret kvalitet der det er behov for å forlenge skiftintervall eller at miljøkrav krever det. Langsiktige relasjoner både med leverandører og kunder er viktig for å sikre at vi leverer de beste filterproduktene og løsningene.

Vi tilbyr filter av høy kvalitet og kan derfor tilby en utvidet Lekang Filter Garanti.

GARANTIBETINGELSER

Lekang Filter AS tar alltid ansvar for feil på leverte produkter i henhold til NLS 19. I tillegg går vi et steg lenger og tar følgende ansvar:

Hvis et levert produkt forårsaker skade på kundens maskiner eller utstyr, vil vi dekke rimeligste kostnader for å reparere eller erstatte skadet eiendel. I tillegg vil vi erstatte det produktet som forårsaket skaden.

Denne garantien gjelder ved normal og korrekt bruk av vårt leverte produkt, og gjelder aldri lenger enn 12 måneder fra produktet er levert. Vårt ansvar er begrenset oppad til 100 000 kr og gjelder kun for direkte skader, og ikke for følgeskader. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre om skadet eiendel skal repareres eller byttes ut.

Alle produkter vi sender som erstatning dekkes kun av den resterende garantiperioden på det opprinnelige kjøpte produktet.

OBS! For at reklamasjonen skal bli behandlet må kunden returnere det defekte produktet i tillegg til evt oljeprøve eller kjølevæske til oss.

Les mer om Reklamasjon og Retur av produkter i våre Salgsbetingelser