Oljesensorer

OQS1080SC4

Oljesensorer som fanger opp endringer i oljen i hydraulikk- og smøreoljesystemer.

Tilstandsbasert vedlikehold, også kjent som prediktivt vedlikehold, er basert på kontinuerlig overvåking av utstyr og dataanalyse. Formålet med tilstandsbasert vedlikehold er å finne signaler på potensielle feil før de oppstår. Sensorer i systemet måler data i sanntid slik at man kan iverksette tiltak umiddelbart. Alt dette fører også til færre laboratorieanalyser, noe som igjen reduserer kostnader.

Oljesensorer fra RMF/Des-Case og Argo-Hytos.

Lekang Filter leverer oljekvalitetsmålere (sensorer) fra RMF og Argo-Hytos som fanger opp endringer i oljekvaliteten. Oljesensorene fra RMF kan leveres med og uten display.