Salgsbetingelser

Salgsbetingelser, leveringsbetingelser og Lekang Filter Garanti. Kontakt oss ved retur og reklamasjoner.

Med unntak av tekst under følger vi NLS 19 ved leveranse av våre produkter.

NLS 19: «Alminnelige betingelser for levering av mengdevarer av standardkarakter slik som mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spiker, i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige», utgitt av Norsk Industri.  

Kontakt oss her dersom du vil ha tilsendt NLS 19.

Leveringsbetingelser

Varene leveres EXW Vestby. Transport fra lageret i Vestby skjer på kjøpers regning og risiko. Som transportør benytter vi i hovedsak Bring. Dersom ordren må sendes samme dag avtales dette med Kundeservice.

TIDSFRISTER

Bedriftspakke dør-dør med Bring: kl. 14.00 
Sendes normalt samme dag.

Bedriftspakke ekspress-over-natt med Bring: kl. 15.00
Sendes samme dag.

Stykkgods/partigods med Bring: kl. 10.00
Sendes normalt samme dag.

Flyekspress med Jetpack: Må avtales. Kontakt oss her
Sendes samme dag.

Andre transportoppdrag: Må avtales. Kontakt oss her
Sendes som avtalt.

Priser og betalingsbetingelser

Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser eller prisendringer fra våre leverandører.

Standard betalingsbetingelser er 15 dager for godkjente kontokunder. Etter forfall beregnes 8 % rente p.a. Etter 3. gangs purring sendes betalingssaker til rettslig inkasso.

Selger forbeholder seg retten til salgspant i de solgte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22). Varene kan ikke videreselges før de er betalt.

Ordre med nettoverdi under 500 kr får et ordregebyr på 50 kr.

Reklamasjon og Retur

Ved reklamasjoner og retur av produkter vennligst kontakt Kundeservice på telefon 64 98 20 00 eller [email protected] slik at vi kan rette opp feilen så raskt som mulig. Vi sender Reklamasjonsskjema og Returskjema når det er behov.

TRANSPORTSKADER
Transportskade på varer må meldes inn snarest og uten ugrunnet opphold.

REKLAMASJON
Reklamasjon på feil mottatt vare må skje innen 10 dager etter at varen er levert.

Reklamasjon på et montert produkt må skje innen 12 måneder etter at varen er levert. Det defekte produktet må sendes til Lekang Filter sammen med Reklamasjonsskjema og Returavtale, i tillegg til evt oljeprøve eller kjølevæske, for at reklamasjonen skal bli behandlet hos oss. 

Returen må være avtalt på forhånd med Lekang Filter.

RETUR
Retur av varer må skje innen 12 måneder etter at varen er levert. Det forutsettes at returvaren er en lagervare og at returen er avtalt med Lekang Filter. Ved varer i retur må det følge med en Returavtale. Varer som sendes i retur må ligge i original emballasje og være uskadet og fremstå som nye. 

Returavtalen er gyldig i 1 måned.

Kunden belastes 20 % av varebeløpet og returfrakten. Skyldes returen feil hos Lekang Filter kan varene sendes tilbake uten omkostninger, og hele varebeløpet vil bli kreditert. Dette forutsetter at varene returneres med Bring på Lekang Filters avtale og at det er avtalt på forhånd med Lekang Filter.

Bestillingsvarer tas ikke i retur. 

Lekang Filter Garanti  

GARANTIBETINGELSER

Lekang Filter AS tar alltid ansvar for feil på leverte produkter i henhold til NLS 19. I tillegg går vi et steg lenger og tar følgende ansvar:

Hvis et levert produkt forårsaker skade på kundens maskiner eller utstyr, vil vi dekke rimeligste kostnader for å reparere eller erstatte skadet eiendel. I tillegg vil vi erstatte det produktet som forårsaket skaden.

Denne garantien gjelder ved normal og korrekt bruk av vårt leverte produkt, og gjelder aldri lenger enn 12 måneder fra produktet er levert. Vårt ansvar er begrenset oppad til 100 000 kr og gjelder kun for direkte skader, og ikke for følgeskader. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre om skadet eiendel skal repareres eller byttes ut.

Alle produkter vi sender som erstatning dekkes kun av den resterende garantiperioden på det opprinnelige kjøpte produktet.

OBS! For at reklamasjonen skal bli behandlet må kunden returnere det defekte produktet i tillegg til evt oljeprøve eller kjølevæske til oss.

Sist oppdatert: 24-02-2022