Bærekraft

Lekang Filter jobber for en bærekraftig utvikling ved å ta ansvar for nåværende og fremtidige miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. Vi følger blant annet morselskapets (Indutrade) retningslinjer for etiske regler, både innen vår organisasjon og eksternt. Utover dette gjør vi egne satsninger som du kan lese om i vår Miljø- og kvalitetspolicy.

Våre produkter

Vi tilbyr produkter som øker energieffektiviteten og lønnsomheten for våre kunder. God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land. Ved å bruke riktig filter av høy kvalitet, kan våre kunder:

 • Forlenge levetiden på maskiner og utstyr – med filter som fjerner partikler og urenheter reduseres slitasjen på komponenter og systemer.
 • Redusere forbruk av olje – ren olje skal ikke byttes like ofte som forurenset olje. Med færre oljeskift reduseres også ressursbruken.
 • Redusere kostbare driftsstanser – ved å kombinere filtrering med tilstandsovervåking som varsler om endringer i oljens kvalitet blir vedlikeholdet mer proaktivt og økonomisk.
 • Bidra til renere luft – våre filter sørger blant annet for at utslipp fra industrien ikke er forurenset slik at luften vi puster inn er mindre forurenset.

Vi jobber kun med produkter som gjør verden litt mer bærekraftig. Vi gjør alt vi kan for å redusere vår egen miljøbelastning.

Miljø

 • Felles innkjøp for alle land – vi arbeider sammen for å optimalisere innkjøp som skal gi minst mulig transport, gjennom samleleveringer, faste ukeleveringer og reduksjon av interne leveringer mellom landene.
 • Vi samarbeider kun med leverandører som overholder våre krav, og gjør kontinuerlig evalueringer av våre største leverandører.
 • Vi tilbyr våre kunder fleksible logistikkløsninger med blant annet direkteleveranse fra fabrikk, der det er mulig. Vi tilbyr også faste ukeleveringer til større kunder og våre forhandlere.
 • Vi bruker Teams så langt det er mulig for å redusere reiser mellom våre lokasjoner.
 • Vi jobber aktivt for å redusere forbruket av elektrisitet og vann ved hjelp av sensorer, energibesparende lamper og tilsvarende tiltak.
 • All energi vi forbruker er 100 % fornybare energikilder.
 • Vi reduserer avfall ved å gjenbruke all emballasje.

Arbeidsmiljø

Vårt verdigrunnlag er basert på respekt og åpenhet, og medarbeidernes kompetanse er drivkraften for å skape et godt resultat. Vi satser på utdanning og utvikling, slik at våre medarbeidere skal få utnyttet sitt fulle potensiale. Vi jobber også aktivt med forbedringsarbeid, og sørger for et godt arbeidsmiljø der forbedringer og endringer har høy prioritet.

Sosialt ansvar

For oss i Lekang Filter er det viktig å ta samfunnsansvar ved å støtte organisasjoner og aktiviteter som utvikler mennesker og samfunn. Vi er ydmyke overfor alle som driver på frivillig basis for å gjøre en innsats lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Vi samarbeider med:

Redningsselskapet – Jobber for at folk skal ferdes trygt på sjøen
Son Slalomklubb – Skaper skiglede for barn og unge i Son
Moss Seilforening – Sosialt tilbud med ligaseiling i J/70 båter for både nye og erfarne seilere. Lokalt samarbeid med Son seilforening.
Lokale idrettsutøvere – Unge talenter som skaper idrettsglede
Lokale kulturformidlere – Bygger broer med kunst og kultur