Bærekraft

Lekang Filter skal bidra til en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner. Vi tar ansvar for nåværende og fremtidige miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser.  

Gjennom våre eiere Indutrade AB, samarbeidet i Lekang Group og vår egen miljøpolicy, forplikter vi oss å til å redusere miljøpåvirkningen, ta vare på menneskene og skape vekst og innovasjon.  

Slik jobber Indutrade med bærekraft  

Lekang Filter følger samme retningslinjer for etiske regler som Indutrade 

Lekang Filter miljø- og kvalitetspolicy 

Lekang Filter om åpenhetsloven

Våre produkter

Vi tilbyr filterprodukter som øker energieffektiviteten og lønnsomheten for våre kunder. God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land. Ved å bruke riktig filter av høy kvalitet, kan våre kunder:

 • Forlenge levetiden på maskiner og utstyr – med filter som fjerner partikler og urenheter reduseres slitasjen på komponenter og systemer.
 • Redusere forbruk av olje – ren olje skal ikke byttes like ofte som forurenset olje. Med færre oljeskift reduseres også ressursbruken.
 • Redusere kostbare driftsstanser – ved å kombinere filtrering med tilstandsovervåking som varsler om endringer i oljens kvalitet blir vedlikeholdet mer proaktivt og økonomisk.
 • Bidra til renere luft – våre filter sørger blant annet for at utslipp fra industrien ikke er forurenset slik at luften vi puster inn er mindre forurenset.

Vi jobber kun med produkter som gjør verden litt mer bærekraftig. Vi gjør alt vi kan for å redusere vår egen miljøbelastning.

Miljø

Vi jobber kun med produkter som gjør verden litt mer bærekraftig. Vi gjør alt vi kan for å redusere vår egen miljøbelastning. 

 • Felles innkjøp for alle land – vi arbeider sammen for å optimalisere innkjøp som skal gi minst mulig transport, gjennom samleleveringer, faste ukeleveringer og reduksjon av interne leveringer mellom landene.
 • Vi samarbeider kun med leverandører som overholder våre krav, og gjør kontinuerlig evalueringer av våre største leverandører.
 • Vi tilbyr våre kunder fleksible logistikkløsninger med blant annet direkteleveranse fra fabrikk, der det er mulig. Vi tilbyr også faste ukesleveringer til større kunder og våre forhandlere.
 • Vi bruker Teams til interne og eksterne møter for å redusere vår reisevirksomhet. 
 • Alle våre firmabiler er elbiler.  
 • Vi jobber aktivt for å redusere forbruket av elektrisitet og vann ved hjelp av sensorer, energibesparende lamper og tilsvarende tiltak. 
 • All energi vi forbruker er fra 100 % fornybare energikilder  
 • Vi reduserer avfall ved å gjenbruke all emballasje. 
 • Vi grovsorterer restavfall og har avtale med Stena Recycling AS, som henter og foredler materialene til nye produkter eller ny energi. Stena Recycling er Grønt Punkt Norge medlem.

Les mer om Stena Recycling AS og last ned Grønt Punkt Norge sertifikatet

Arbeidsmiljø

Våre verdiord er ENGASJEMENT, NYSJERRIG, MODIG og ANSVAR.  
 
Trivsel på jobb og medarbeidernes engasjement og kompetanse er drivkraften for å skape gode kundeforhold og positive resultater. Vi jobber aktivt med forbedringsarbeid, og sørger for et godt arbeidsmiljø der forbedringer og endringer har høy prioritet. Vi satser på utdanning og utvikling, slik at våre medarbeidere skal få utnyttet sitt fulle potensiale.  

Varslingssystem  

Vi verner om sikkerhet og respekt for alle de menneskene som er involvert i vår virksomhet.  

Vi følger samme retningslinjer for etiske regler som vårt morselskap Indutrade.  

Dersom noen vil rapportere om mislighold i henhold til gjeldende lovgivning, etikk, moral eller vår policy har Indutrade et varslingssystem. Gjennom dette systemet kan du sende informasjon som mottas og behandles av WhistleB som er en ekstern aktør. 

Mer informasjon om hva og hvem du kan rapportere. Lenke til skjema. 

Sosialt ansvar

For oss i Lekang Filter er det viktig å ta samfunnsansvar ved å støtte foreninger og organisasjoner som utvikler mennesker og samfunn. Vi er ydmyke overfor alle som jobber på frivillig basis for å gjøre en innsats lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.  

Vi samarbeider med Redningsselskapet som har som mål for at folk skal ferdes trygt på og ved sjøen. 

Årets julegave 2022 gikk til Vestby Frivilligsentral og Frøyas cafe i Malawi