Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.  

Loven ble innført 30.06.2022, og Lekang Filter vil hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin leverandørkjede i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre denne rapporten.  

Forankring av åpenhetsloven

Det er styret som vedtar Lekang Filter AS sine rutiner for arbeidet som skal utføres, og det er styret som vedtar plasseringen av ansvaret for arbeidet som skal utføres for å oppfylle åpenhetslovens krav. 

Lekang Filter rutine for forankring av åpenhetsloven

Informasjonplikt om åpenhetsloven

Åpenhetsloven gir deg rett til å vite hvordan Lekang Filter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. 

Velkommen til å ta kontakt om dette med en skriftlig forespørsel. Send en e-post til: 

[email protected]  

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak. 

Ut fra loven kan Lekang Filter avslå følgende krav om informasjon:

 • Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.
   
 • Kravet er åpenbart urimelig.
   
 • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold. 
 • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår.
   
 • Krav kan også avslås hvis de er i konflikt med forsyningsforskriften, kraftberedskapsforskriften, personopplysningsloven og sikkerhetsloven. 
OECD modell for aktsomhetsvurderinger

Lekang Filter redegjørelser etter åpenhetsloven

Rapporter med våre årlige aktsomhetsvurderinger vil bli publisert her.

Lekang Filter aktsomhetsvurderinger 2022  

Lekang Filter er en del av Lekang Group og Indutrade 

Lekang Group eies av Indutrade AB i Sverige, som legger føringer for rapportering innen økonomi, miljø og sosiale forhold. Som et Indutrade selskap er vi forpliktet til å følge FNs bærekraftsmål. Indutrade AB er medlem av FNs Global Compact.  

Lekang Filter er en del av Lekang Group med fellestjenester for innkjøp, økonomi og IT for våre selvstendige selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.  

Indutrade har utarbeidet etiske retningslinjer internt for medarbeidere i alle sine selskaper og eksternt for partnere og leverandører. Våre etiske retningslinjer er basert på OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper.  Indutrade har også et varslingssystem som verner om sikkerhet og respekt for alle som er involvert i Indutrade sine selskaper.  

Lekang Filter sitt arbeid for bærekraft 

FNs bærekraftsmål