RMF-Des-Case

Bærekraftige RMF-Des-Case filtersystemer og produkter for hydraulikk og smøreolje for å oppnå riktig krav til oljerenhet og forlenge levetiden på oljen med færre bytter. Åndingsfilter, bypass filter og offline filter med dybdefiltrering og vannabsorberende filter og partikkeltellere 

Samarbeidet med RMF gjennom mange år har gitt oss god kunnskap om oljerenhet i hydraulikk og smøreoljesystemer. RMF er i dag et Des-Case varemerke.  

RMF og Des-Case bærekraftige filtersystemer og produkter er utviklet for å øke oljerenhet i henhold til ISO 4406 i hydraulikk og smøreoljesystemer. Vedlikehold av hydraulikksystemer beveger seg i retning av tilstandsbasert vedlikehold med overvåking i sanntid og færre manuelle operasjoner. I tillegg har du miljøperspektivet med at forbruk, spesialavfall og utslipp må reduseres.  

I et hydraulisk system er olje en av de mest kritiske komponentene. 80 % av nedetiden i et hydraulisk system skyldes forurensning. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Med kunnskap om oljerenhet, RMF og Des-Case filtersystemer og produkter for overvåking av olje, kan vi hjelpe deg med å løse problemer med forurensninger samt forbedre ISO nivået på oljerenhet.  

Gevinsten av en investering i et eller flere RMF og Des-Case produkter tjener du inn igjen ved at det blir mindre skade på maskinkomponenter, færre oljeskift, mindre avfall og økt driftstid. 

RMF og DES-Case produkter fra Lekang Filter er dekket av Lekang Filter Garantien.  

RMF og Des-Case bærekraftige filtersystemer og partikkeltellere 

RMF og Des-Case pustefilter 

Åndingsfilter er installert på hydraulikktanken og reservoarer for å hindre at fuktighet og partikler kommer inn i systemet når tanken puster.   

Des-Case åndingsfilter, med giftfritt tørkemiddel, motvirker fukt i oljen i hydraulikksystemer, girkasser og dieseltanker samtidig som det fjerner partikler ned til 3 mikron. Det er et engangsfilter som gir en raskere og enklere service. 

RMF åndingsfilter er alle deler utskiftbare. I stedet for å bytte hele filterhuset, erstattes kun tørkemiddelet – den giftfrie ZR-gele. 

Pustefilter på akkumulator på offshorekran 

RMF bypass filter med dybdefiltrering 

Bypass filtrering henter olje fra hovedsystemet og fungerer som en sidestrøm. Etter at oljen er filtrert, går den tilbake til oljetanken. Mengden olje som blir filtrert er ubetydelig, slik at filtreringen ikke påvirker driften av hovedsystemet. Ved å bruke filterelementer med lavere finhet, kan man oppnå en høyere oljerenhet. 

Hvorfor velge et RMF bypass filter? 

 • God lønnsomhet under riktige forhold  
 • Stor smusskapasitet grunnet stabil oljestrøm 
 • Kan ettermonteres på eksisterende system 
 • Høyt renhetsnivå pga dybdefiltrering 
 • Vannabsorberende filterelementer  

RMF offline filter med dybdefiltrering 

Med et filteraggregat for offline filtrering blir oljen pumpet ut av hovedsystemet med en ekstern pumpe, noe som gjør det mulig å filtrere oljen selv om hovedsystemet ikke er i drift. Det er enkelt å bytte filterelementer, dette kan også gjøres uten å stoppe hovedsystemet. 

Hvorfor velge et RMF offline filter? 

 • God lønnsomhet under riktige forhold  
 •  Filtrerer uavhengig av hovedsystemet  
 •  Stor smusskapasitet grunnet stabil oljestrøm  
 •  Kan ettermonteres på eksisterende system for bruk 24/7  
 •  Høyt renhetsnivå pga dybdefiltrering 
 •  Vannabsorberende filterelementer 

 
Offline hydraulikkfilter vedlikeholder olje på kraftverk 

Vakuumaggregater for hydraulikkolje  

Des-Case Partikkelteller

For et kritisk hydraulikksystem anbefaler vi en partikkelteller for fast installasjon, med eller uten fjernovervåking. Partikkeltellere fra Des-Case måler partikkelinnhold, fuktighet og temperaturnivåer i hydraulikk- og smøreoljer i sanntid. Versjoner med og uten USB tilkobling. 

Particle counter CMSWMKUG1-2

RMF er et Des-Case varemerke 

Etter etableringen for 30 år siden har RMF blitt en stor aktør i filtreringsmarkedet, med et spesielt fokus på offline og bypass filtrering, åndingsfilter og produkter for tilstandsovervåking til et bredt spekter av markeder. 

 RMF ble en del av Des-Case Corporation i 2018. 

Last ned den blå brosjyren med Filter for industrielle oljer med flere RMF produkter 

VI HJELPER DEG MED Å OPPNÅ BEDRE OLJERENHET I HYDRAULIKKSYSTEMER.
SEND OSS EN MELDING HER 

Ønsker du litt mer kunnskap om oljerenhet i hydraulikksystemer?   

Vår håndbok i oljerenhet er laget for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje.  

Last ned en gratis versjon av hånboken

Relaterte artikler: 

Oljerenhet – Kilder av forurensninger i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem  

Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking