Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer

Alle former for forurensninger skader hydraulikksystemet på hver sin måte og krever ulike tiltak. For å finne den beste filterløsningen, er det viktig å vite hvilke typer forurensninger vi har med å gjøre.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger. Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger vil skape problemer som defekte komponenter, redusert effekt i systemer, nedetid og ikke minst høye driftskostnader. 

Typer av forurensninger i et hydraulikksystem

Faste partikler
Faste partikler er som regel en type forurensning som ikke løser seg opp i olje eller andre væsker. Harde partikler (som metall, sand, gummi, salt og iskrystaller) forårsaker forurensninger i tanken,
defekte pakninger, tette ventiler, økt oksidasjon og forringelse av olje

Oksidasjon
En av hovedårsakene til nedbrytning av hydraulikkolje er oksidasjon, en kjemisk reaksjon mellom oksygen og hydrokarbon-molekyler i oljen. Oksidativ nedbryting av olje måles i «Acid Number» (AN) eller «Total Acid Number» (TAN). Måltallet viser mengden kaliumhydroksid (KOH) i milligram som er nødvendig for å nøytralisere syrene i et gram olje. Typiske tegn på oksidasjon er at oljen blir mørkere og at viskositeten øker. Dette vil igjen skape grobunn for slam og harpiks.

Myke partikler
Myke partikler er en annen uoppløselig type av forurensninger som forårsaker problemer på en lang rekke hydrauliske applikasjoner, spesielt turbiner. Forurenset olje som inneholder metall- og fuktpartikler vil oksidere, noe som resulterer i nedbryting av oljen og et stigende «Total Acid Number» (TAN), og til slutt i dannelsen av harpiks. Denne prosessen skyter fart under temperatursvingninger (varme) som forårsaker varme punkter. Harpiks legger en klebrig film på komponentene i hydraulikksystemet, og fanger opp alle slags partikler. Harpiks er en av de mest undervurderte forurensningene og vil føre til redusert levetid på oljen, filtrene og systemet.

Vann
Faste partikler er den største årsaken til problemer i et hydraulikk- og smøreoljesystem. Vann kan også forårsake mange problemer, som rust og nedbryting av oljen ved oksidasjon. Vanninnhold i hydraulikkolje måles i RH prosent (Relativ Fuktighet), ppm (parts per million) eller % (vekt eller volum). Med vann i mineraloljer og flammehemmende oljer vil oljekvaliteten forringes.

Luft
I et hydraulikksystem er luften enten oppløst i oljen, eller forekommer som luftbobler. Fri luft vil skape problemer når den passerer gjennom systemets komponenter. Det kan forårsake trykkendringer som komprimerer luften og produserer mye varme i små luftbobler. Denne varmen kan ødelegge både tilsetningsstoffer og selve oljen. Skum i oljen er en god indikasjon på luftforurensning.

Håndbok i oljerenhet for deg som jobber med vedlikehold av hydraulikksystemer

De økonomiske tapene i kjølvannet av de problemene som oppstår på grunn av forurensninger i et hydraulikksystem kan bli store. Det finnes ulike former for overvåking og vedlikehold, men for å løse problemene er det viktig å forstå litt mer. Vi har laget en Håndbok i oljerenhet for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje. Valg av filter og bruk av riktig filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader.

Du er velkommen til å laste ned håndboken under her. Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, [email protected]

Velg filer

Relaterte artikler:

OljerenhetKilder til forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking

Aktuelle lenker:

Filter og filterløsninger for hydraulikk og smøreoljer

Filtertraller for hydraulikk og smøreoljer

Oljesensorer for hydraulikk og smøreoljer

Partikkeltellere for hydraulikk og smøreoljer

Analyse av oljeprøver