Filtertraller hydraulikk

GRF0151AMM1M1

Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer.

Ren olje er en forutsetning for at maskiner og kjøretøy skal fungere optimalt med lavest mulig driftskostnader. Når arbeidsmiljøet er forurenset, belastningene blir tøffe eller vedlikeholdet utsettes, strekker ikke vanlig filtrering til. Med en filtertralle kan du enkelt fjerne partikler og vann for å unngå unødvendige oljeskift og for å forebygge før de større problemene oppstår.

Lekang Filter leverer filtertraller som er mobile, slik at du enkelt kan flytte de mellom ulikt utstyr og på ulike lokasjoner.

Våre filtertraller har mange bruksområder:

  • For å sikre en høy kvalitet på væsken ved påfylling eller etterfylling av olje.
  • Filtrering av hydraulikksystemer med faste intervaller, som en ekstra sikkerhet i tillegg til standard filtersystem.
  • For å rense opp i et hydraulikksystem før det startes opp etter en driftsstans.
  • Til rengjøring av hydraulikksystemer på nye eller ombygde maskiner og utstyr.
  • For å rense opp i forurenset hydraulikkolje.
  • For rask tømming av hydraulikksystemer.

Mobil filterunit fra MP Filtri – GRF015

Fjerner partikler i hydraulikkolje (mineralolje)når du skal fylle opp tanken med ny olje, eller for å rense opp i et hydraulikksystem. Liten, lett og enkel i bruk. Kapasitet: 15 l/min

FA serien – Mobile filteraggregater med partikkelteller fra Argo-Hytos

Fjerner vann og partikler i hydraulikk- og smøreoljer. Kompakt design og høy filtreringskapasitet. Variant med 24 VDC motor. Kapasitet: 16 liter/min.

Filtertralle med frekvensomformer fra Lekang – FM 027

Fjerner fritt vann og partikler i hydraulikk- og smøreoljer. Filtertrallen fungerer både som pumpe og filtertralle. Den filtrerer både fritt vann og partikler i oljer fra 7,5 og opp til 1000 cSt. Kapasitet: 27 l/min.