Lekang Filternytt

I Lekang Filternytt deler vi sukesshistorier og bilder med filter montert på maskiner eller anlegg og tips om filterløsninger som kan bidra til et enklere og bedre vedlikehold. 2020 utgaven er er jubileumsutgave i forbindelse med at vi fylte 50 år.

Lekang Filternytt 2020

Lekang Filter fyller 50 år i 2020.
Historien vår starter i 1970 med
gravemaskiner og filter. Så utvikles
Lekang filtersystem. I dag
har vi Norges største filterlager
og leverer filter til alle markeder.
Gravemaskinene er historie men
motorkunnskapen lever videre.

Lekang Filternytt marine 2019

Remøy Management har valgt Lekang Filter
som leverandør av filterpakker til sine
kystvaktskip.
Smarte filterløsninger for marine.

Lekang Filternytt anlegg 2019

Fokus på ren diesel og hydraulikk.
Bjønndalen Bruk forleger levetiden
på maskiner med ekstra filter og gode rutiner.