Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer

Oljeprøver fra et hydraulikksystem gir deg informasjon om oljekvalitet og forurensninger i henhold til ISO 4406. Hva er ISO 4406? Tips til tre metoder for å teste og overvåke oljekvalitet.

ISO 4406 for hydraulikkoljer

ISO 4406 er utviklet av «International Organization for Standardization», og er den vanligste standarden for renhetsklasser. ISO 4406 koden registrerer renhetsgraden i hydraulikkoljer med tre tall. Tallene tilsvarer mengden partikler som er større enn 4, 6 og 14 mikrometer per 100 ml olje.

Alle hydrauliske komponenter har en spesifisert ISO-renhetsklasse definert av produsenten. Ny olje oppfyller ikke alltid denne renhetsklassen. Derfor bør oljen analyseres før den tas i bruk.

Oljeprøver i et hydraulikksystem

Oljeprøver gir deg informasjon om oljekvalitet og forurensninger. Prøvene gir grunnlag for å vurdere forebyggende tiltak. Målet er å oppnå optimal ytelse, driftssikkerhet og lavest mulige driftskostnader. Hyppig testing av oljen kan avdekke kritiske forurensningsnivåer.

Det finnes tre metoder for å avdekke oljekvaliteten:

  • Oljeprøver i prøveglass for oljeanalyse i laboratorium
  • Oljeprøver med mobil partikkelteller
  • Online overvåking med en partikkelteller

Hvordan velge rett metode til ulike applikasjoner bør vurderes ut ifra:

  • Plass tilgjengelig for å installere testutstyr
  • Antall maskiner som skal testes
  • Hvor ofte skal de testes
  • Totale testkostnader
  • Hvor kritiske er systemene

Håndbok i oljerenhet for deg som jobber med vedlikehold av hydraulikksystemer

De økonomiske tapene i kjølvannet av de problemene som oppstår på grunn av forurensninger i et hydraulikksystem kan bli store. Det finnes ulike former for overvåking og vedlikehold, men for å løse problemene er det viktig å forstå litt mer. Vi har laget en Håndbok i oljerenhet for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje. Valg av filter og bruk av riktig filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader.

Du er velkommen til å laste ned håndboken under. Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, [email protected]

Velg filer


Relaterte artikler:

Oljerenhet – Kilder til forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer 

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking

Aktuelle lenker:

Filter og filterløsninger for hydraulikk og smøreoljer

Filtertraller for hydraulikk og smøreoljer

Oljesensorer for hydraulikk og smøreoljer

Partikkeltellere for hydraulikk og smøreoljer

Analyse av oljeprøver