Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Valg av riktig filter og tilstrekkelig filtrering i et hydraulikksystem er helt avgjørende for å oppnå krav til oljerenhet for deg som ønsker en effektiv produksjon uten kostbare driftsstopp.

De ulike filtrene i et hydraulikksystem beskytter hydraulikksystemet mot forurensninger. Enten forurensningene kommer fra omgivelsene utenfor hydraulikksystemet eller oppstår inne i hydraulikksystemet, vil den skade smøreoljen, komponenter og føre til kostbare driftsstopp.

Vi har satt søkelyset på filter og filterløsninger i et sunt og moderne hydraulikksystem.

Filter i et hydraulikksystem

Sugefilter

Sugefilteret forhindrer at store partikler (100-200 µm) fra oljetanken trenger inn i oljekretsen, og er en form for grovfiltrering. Sugefilter monteres normalt mellom pumpen og innløpsrøret for å beskytte pumpen.

Trykkfilter

Trykkfilter har en finhet mellom 3 og 25 µm og kan beskytte hele systemet, en del av systemet eller bare en spesifikk komponent på trykksiden. Trykkfilteret er ofte finfilteret som er med på å holde hydraulikkoljen ren i henhold til gjeldende krav og miljø.

Returfilter

Returfiltrering er den vanligste formen for filtrering av væsker og skjer på retursiden, før hydraulikktanken eller på selve tanken.

Åndingsfilter

Åndingsfilteret renser luften for faste partikler før den kommer inn i oljetanken. Luften kan være svært forurenset på grunn av støvete omgivelser. Det finnes pustefilter som fjerner både faste partikler og fuktighet, noe som reduserer oksidasjonsprosessen betydelig. Like viktig er det også at åndingsfilteret fjerner både lukt og fukt fra omgivelsene utenfor hydraulikksystemet.

Off-line filter

Med off-line filtrering blir oljen pumpet ut av hovedsystemet med en ekstern pumpe, noe som gjør det mulig å filtrere oljen selv om hovedsystemet ikke er i drift. Det er enkelt å bytte filterelementer, og dette kan også gjøres uten å stoppe hovedsystemet.

By-pass filter

By-pass filtrering henter olje fra hovedsystemet og fungerer som en sidestrøm. Etter at oljen er filtrert, går den tilbake til oljetanken. Mengden olje som blir filtrert er ubetydelig, slik at filtreringen ikke påvirker driften av hovedsystemet. Ved å bruke filterelementer med lavere finhet, kan man oppnå en høyere oljerenhet.

Filtertraller

Mobile filtertraller kan enkelt kobles til et hydraulikksystem for ekstra filtrering når det oppstår ulike behov. Det kan være aktuelt når oljeprøvene viser for høye verdier av vann og partikler, ved påfylling av ny olje, ved opprensing etter en driftsstans og ved tømming av systemet.

LAST NED HÅNDBOK I OLJERENHET

Vår Håndbok i oljerenhet er laget for å hjelpe deg til å ta beslutninger rundt filtrering av hydraulikkolje. Valg av filter og riktig bruk av filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader.

Har du spørsmål vennligst kontakt teknisk sjef, Hamidreza Afrassiabi, mob 97 99 73 57, [email protected]

Velg filer

Relaterte artikler:

Oljerenhet – Kilder av forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Typer av forurensninger i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Oljeprøver og krav til renhet i hydraulikksystemer

Oljerenhet – Tilstandsbasert vedlikehold med overvåking

Aktuelle lenker:

Filter og filterløsninger for hydraulikk og smøreoljer

Filtertraller for hydraulikk og smøreoljer

Oljesensorer for hydraulikk og smøreoljer

Partikkeltellere for hydraulikk og smøreoljer

Analyse av oljeprøver