Offline filter hydraulikk

BPUW1A30HB000A

Offline filter med dybdefiltrering for hydraulikkoljer og smøreoljer.

Med et filteraggregat for offline filtrering blir oljen pumpet ut av hovedsystemet med en ekstern pumpe, noe som gjør det mulig å filtrere oljen selv om hovedsystemet ikke er i drift. Det er enkelt å bytte filterelementer, dette kan også gjøres uten å stoppe hovedsystemet.

Fordeler med Offline filtrering med sirkulasjonsfilter:

  • God lønnsomhet under riktige forhold
  • Filtrerer uavhengig av hovedsystemet
  • Stor smusskapasitet grunnet stabil oljestrøm
  • Kan ettermonteres på eksisterende system for bruk 24/7
  • Høyt renhetsnivå pga dybdefiltrering

Offline filter fra RMF/Des-Case

Lekang Filter leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

  • Standardaggregater for maks 22 000 liter tankvolum
  • Filterelementer med finheter fra 0,5 mikron
  • Vannabsorberende filterelementer som kan absorbere opp til 2 liter vann
  • Filteraggregat med partikkelteller (bildet over til høyre)
  • Filteraggregat med varmere

Hva er dybdefiltrering?

Med dybdefiltrering presses oljen gjennom filtermedia, og partiklene fanges opp i de små åpningene i media. Media på et dybdefilter er vanligvis cellulose, som består av fibre i forskjellige lengder. Cellulosen presses som et ark. For å lage et dybdefilter, legges over 200 lag med filtermedier viklet rundt kjernen i et filterelement. Konstruksjonen betyr at dype filtre har porer i mange forskjellige størrelser. Avhengig av størrelsen på porene og den tid det tar for oljen å passere gjennom filtreringselementet, kan dette dype filtreringsmediet være veldig effektivt for å fange opp veldig små partikler.