Offline hydraulikkfilter vedlikeholder olje på kraftverk

Eksisterende hydraulikkfilter var ikke nok til å forbedre renhetsklassen hos Mälarenergi i Sverige. Med mobile offline filter fra RMF/Des Case blir oljen ren og sikrer full drift i de ulike anleggene.

Etter å ha gjennomført mer enn 1000 partikkelanalyser, mener Mälarenergi at løsningen med RMF/Des-Case offline filter er det som gir det beste resultatet. Det gir en effektiv rensing av hydraulikkoljen, og det er enkelt og raskt å gjøre filterbytter. De mobile filteraggregatene er designet som filtertraller. De er relativt lette i vekt og egner seg godt for vedlikehold av olje på ulike anlegg.

Tidligere hadde Mälarenergi faste oljeskift, men har gått over til tilstandsbasert vedlikehold for all hydraulikk. De følger opp med oljeprøver og filtrerer oljen om nødvendig. I tillegg sendes oljeprøven til laboratoriet for analyse.

Sparer penger og tid

De mobile offline filtrene sparerMälarenergi for mange kubikkmeter olje hvert år. I tillegg sparer de tid ved å ikke ha tidsbestemte oljeskift. De får færre unødvendige driftsstanser og lavere destruksjonskostnader samtidig som de sparer miljøet. Men den virkelige besparelsen kommer litt lenger fram i tid, fordi hele systemets levetid forlenges når det ikke må håndtere en stor mengde partikler. I dag er partikkelverdiene langt under grenseverdiene for praktisk talt alt utstyr.

Vi har valgt Filterteknik som leverandør fordi de har et bredt spekter vi trenger for daglig drift, sier tribolog Tom Jansson. De har også konkurransedyktige priser og god produktkunnskap.