Vakuumaggregat vedlikeholder olje på thrustere

Forebyggende vedlikehold av thrusteroljen på tunnel thustere på Subsea og PSV skip. Vacuumaggreagat fjerner vann og partikler.

RMF/Des-Case vakuumaggregat Mini Water VAC som renser thrusteroljen på en av de to thusterne på fartøyet ved behov. Mini Water VAC er spesielt egnet for å kunne fjerne store mengder vanninhold fra olje. Enkel i drift.

Havila har valgt denne filterløsningen på flere fartøy.