Vakuumaggregat vedlikeholder olje på thrustere

Forebyggende vedlikehold av thrusteroljen på tunnel thustere på Subsea og PSV skip. Vacuumaggreagat fjerner vann og partikler.

RMF/Des-Case vakuumaggregat Mini Water VAC som renser thrusteroljen på en av de to thusterne på fartøyet ved behov. Mini Water VAC er spesielt egnet for å kunne fjerne store mengder vanninhold fra olje. Enkel i drift.

Havila har valgt denne filterløsningen på flere fartøy.

Customer
Havila Shipping ASA
Application
Tunnel thruster
Media
Hydraulikkolje
Capacity
90 m3/t
Filter
MWV1A30G3B060000
Filter element
30G1V
Micron
1,0 absolutt
Manufacturer
RMF/Des-Case