BPU filter på borerigg gir renere hydraulikkolje

Rognmo valgte å montere BPU filter på både gammel og ny borerigg for å få renere hydraulikkolje og større driftssikkerhet.

Som alle vet er det mye støv og tunge belastninger for en borerigg som går i fjellet. Hydraulikksystemet er også utsatt for vanninntrengning.

I forbindelse med vanlig service på sin gamle borerigg ble maskineier Rognmo oppmerksom på at hydraulikkoljen var synlig forurenset. Etter en oljeprøve ble det slått fast at oljen var sterkt forurenset med over 2500 til 5000 større enn 14 mikron/pr 100 ml. Dette er kritisk for hydrauliske komponenter, og ville resultert i kostbare reparasjoner og stor forringelse av maskinen, dersom Rognmo hadde fortsatt å kjøre boreriggen uten å gjøre noe.

Rognmo hadde hørt at Lekang hadde 50 års erfaring innen filtrering, og tok derfor kontakt for å høre om de hadde et forslag til løsning. Sammen med Rognmo kom de frem til at det skulle monteres et BPU by-pass filter, som tar partikler fra 0,5 mikron og oppover. Ett år etter at BPU filteret ble montert, ble det tatt ny oljeprøve. Oljen var fri for vann og hadde partikkelinnhold 19/17/14 i henhold til ISO 4406.

Testresultatet viser at det nå var 80-160 partikler større enn 14 mikron/pr 100 ml. Dette er godt innenfor kravet til renhet for denne type maskiner, og vil gi minimal slitasje fremover for boreriggen til Rognmo.

Nytt BPU filter på en ny borerigg – Proaktiv tankegang basert på erfaringer
Den gamle boreriggen ble solgt med BPU by-pass filteret påmontert. Med tanke på forebyggende vedlikehold, kontaktet Rognmo oss på nytt for å kjøpe det samme filteret til en ny borerigg. For å forbedre vannabsorbsjon, anbefalte vi et oppgradert filterelement (varenr 30A5B) i glassfiber som evner å fange opp ca. 350 ml vann. Filter som dette bør skiftes hvert halvår for å være sikker på å få maks utbytte også i vinterperioden.

Bildene viser hvor det nye filteret vil bli montert på den nye boreriggen. Foto: Rognmo