Partikkeltellere for oljekvalitet minimerer risiko for kostbar nedetid. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.

For et kritisk hydraulikksystem anbefaler vi en partikkelteller for fast installasjon, med eller uten fjernovervåking. Partikkeltellere fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighet og temperaturnivåer i hydraulikk- og smøreoljer i sanntid. Versjoner med og uten USB tilkobling. Atex versjoner for vann- og glykolbaserte væsker.

Har du mange kritiske hydraulikksystemer og tar oljeprøver ofte, anbefaler vi en mobil partikkelteller. Med raske resultatsvar på oljekvalitet kan du gjøre tiltak så tidlig som mulig. Våre mobile partikkeltellere fra MP Filtri og Argo for on-site og laboratorier, måler og lagrer data på partikler og fuktighet iht. ISO standarder i sanntid. Våre mobile partikkeltellere er svært brukervennlige. Resultatet kan enten lagres på enheten, eller skrives ut med den innebygde skriveren.

Oljekvalitetsmålere (sensorer) for hydraulikk- og smøreolje