Det er mye å spare på å ha ren olje. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.

For kritiske hydraulikksystemer anbefaler vi partikkeltellere  med eller uten fjernovervåking.
Partikkeltellere fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighet og temperaturnivåer i hydraulikk- og smøreoljer. Versjoner med og uten USB tilkobling. Atex versjoner for vann- og glykolbaserte væsker.

Vi leverer også en mobil partikkelteller fra MP Filtri for on-site og laboratorier, som måler og lagrer data på partikler og fuktighet iht. ISO standarder.