Lufttørkere trykkluft

Lufttørker som renser luften i medisinske miljøer og produksjonslokaler.

Lufttørker som renser luften i medisinske miljøer og produksjonslokaler.

I en lufttørker fanges vanndampen i trykkluften opp og fester seg til adsorpsjonsmaterialet. Enhver form for fuktighet i en trykkluftledning kan forårsake kostbar nedetid, maskinskader og tap av produksjon.

Lekang Filter leverer lufttørkere fra Walker Filtration som renser luften i medisinke miljøer og produksjonslokaler.

  • Kapasitet: 7 – 620 Nm³/t  
  • Maks Dew Point: -40°C (-70°C alternativ) 
  • Enkelt vedlikehold. Filterelementer i stedet for granulater
  • Servicekit