Spin-on filterelementer med og uten additiver (tilsetninger), til alle typer kjølevæske

 

filterelement-kjølevæske-WF2077-Lekang-Filter
WF2121

Vi har et komplett leveringsprogram for kjølevæske systemer fra Fleetguard. Vi anbefaler at du bytter kjølevæske og filter etter anbefalte serviceintervaller, eller på bakgrunn av resultater etter bruk av teststrips.

Når du bruker en tradisjonell kjølevæske med nitrat baserte DCA’er (additiver), må du bruke filter med DCA additiver som booster systemet til riktig verdi. Det vil motvirke korrosjon og kavitasjon på motorkomponenter. Selve filteret fjerner avfallsstoffer og partikler som hindrer slitasje på pumpepakninger og økt forbruk av DCA.

I dag finnes det også kjølevæsker basert på OAT (Organisk Syre Teknologi). Da må du bruke filter uten DCA additiver.

Fleetguard kjølevæskefilter

Fleetguard filter har markedets beste garanti. Vi leverer Fleetguard originale kjølevæskefilter og ES (Extended Service) filter med større urenhetskapasitet for lange serviceintervaller. Fleetguard kjølevæske filter (også kalt vannfilter) har WF varenummer.

HMS datablader på Fleetguard kjølevæskefilter 

Fleetguard rensevæsker for kjølevæskesystemer

Fleetguard additiver (tilsetninger) for kjølevæske

Logg inn for bestilling i dag eller søk om å bli kunde.