HVILKE FILTER MÅ JEG HA TIL SERVICE PÅ EN DIESELMOTOR?

Serviceintervallene under tar utgangspunkt i at du overholder miljøkrav og maskinprodusentens anbefalinger om vedlikehold. Service skal utføres i henhold til det intervallet som inntreffer først, enten timer, uker, måneder eller år.

50 timers/ukentlig serviceintervall (minimum 1 gang hvert år):

 • Drenere dieselfilter og vannutskillere

250 timers serviceintervall (minimum 1 gang hvert år):

 • Bytte vanlige motoroljefilter – hvis det ikke i tillegg er montert et by-pass filter

500 timers/60 000 km serviceintervall (minimum 1 gang hvert år):

 • Motoroljefilter hvis det er montert sammen med et by-pass oljefilter eller inneholder by-passfilter (Fleetguard har for eksempel oljefilter med innebygget by-pass filter)
 • By-pass motoroljefilter
 • Dieselfilter, forfilter og finfilter
 • Transmisjonsfilter
 • Hydraulikk returfilter, servofilter og lekkoljefilter (*når disse ikke er montert sammen med andre hydraulikkfilter som forbedrer filtreringen)

1000 timers/100-125 000 km serviceintervall (minimum 1 gang hvert år):

 • Ytre luftfilter i henhold til trykkfallsindikator
 • *Alle hydraulikkfilter som returfilter, servofilter og lekkoljefilter (*når det er montert sammen med hydraulikkfilter som forbedrer filtreringen. Dette kan være som trykkfilter, by-passfilter/offline filter)
 • Alle åndingsfilter/pustefilter
 • Kjølevannsfilter skiftes og kjølevæsken testes med teststrip
 • Kabinventilasjonsfilter  

2000 timers/250 000 km serviceintervall (minimum hvert 2. år):

 • Indre luftfilter (sikkerhetselement)
 • Hydraulikk sugesilen rengjøres eller skiftes om den er slitt eller skadet

Faktorer som bryter ned filter:
Tid, fuktighet, kjemisk påvirkning og forurensninger, temperatur og sollys.

Filter for dieselmotorer