HVA ER ANBEFALT SERVICEINTERVALL FOR KJØLEVÆSKE?

Følg aktuelle serviceintervaller. De fleste kjølevæsker skal byttes i henhold til km- eller time-intervaller. Velger du en “Lifetime” kjølevæske, som Fleetcool OAT EG eller ES Compleat EG kan de vare hele motorens levetid med riktig vedlikehold. Test kjølevæskekvaliteten med teststrips en gang i året.    

Fleetcool OAT EG kjølevæske av høyeste kvalitet fra Fleetguard 

Fleetcool OAT EG er en etylenglykol basert kjølevæske med organiske kjemikalier basert på hybrid teknologi for optimal beskyttelse av motorer og kjølesystemer. Med riktig vedlikehold vil Fleetcool OAT EG kjølevæske vare hele motorens levetid, som en “Lifetime” kjølevæske. 

Vedlikehold: Med teststrips (varenr CC 8997), kan du sikre deg at kjølevæsken ikke er blandet ut med feil vannkvalitet, eller andre kjemikalier som kan skade kjølevæsken og kjølesystemet. 

Bruksområder: Anleggsmaskiner, lastebiler, busser, personbiler og fartøy som har motorer med mange komponenter i aluminium. 

ES Compleat EG kjølevæske av høyeste kvalitet fra Fleetguard  

ES Compleat (EG) er en etylenglykol (EG) basert kjølevæske med kjemikalier basert på hybrid teknologi, for å gi den en optimal beskyttelse av motorer og kjølesystemer. Med riktig etterfylling av DCA additiver eller bytte av kjølevannsfilter (med DCA additiver), vil ES Compleat EG kjølevæske vare hele motorens levetid, som en “Lifetime” kjølevæske. 

Vedlikehold: Sjekk med teststrips (varenr. CC 2602AM) hver 250 000 km eller 4000 timer og etterfyll med DCA additiver ved behov. 

Bruksområder: Større motorer med mye støpejern i tung drift i generatorer, anleggsmaskiner og tunge kjøretøy.