HVA ER DE MEST VANLIGE FILTRENE PÅ EN DIESELMOTOR?

På en dieselmotor er det motoroljefilter, brennstoffilter (forfilter/finfilter) og luftfilter. Videre er det alle hydraulikkfilter, pustefiltrene på hydraulikktanken/dieseltanken, transmisjonsfilter, kjølevannsfilter og Ad-Blue (urea) filter tilknyttet Ad-Blue tanken.

Mange motorer kan også ha ekstra utstyr som krever andre filter, som f.eks en kompressor med hydraulikkfilter, luftfilter og separatorfilter.

Filter for dieselmotorer