HVA ER FORSKJELLEN PÅ ET FILTERHUS OG ET FILTERELEMENT?

Filterhuset er en beholder og filterelementet er selve innsatsen som sitter inne i filterhuset og fjerner forurensninger i den væsken som blir filtrert.

På en service er det kun filterelementet som blir byttet. Filterhuset kan inneholde ett eller flere filterlementer – avhengig av kapasiteten.

Startside for filterprodukter