HVA ER ISO 4406 RENHETSKLASSER?

ISO 4406:1999 er utviklet av International Organization for Standardization, og er den vanligste standarden for renhetsklasser for diesel og hydraulikkoljer.

ISO 4406 koden registrerer renhetsgraden med tre tall. Tallene tilsvarer mengden partikler som er større enn 4, 6 og 14 mikrometer per 100 ml diesel/olje. Siden det alltid er flere små partikler enn store partikler, går ISO-tallene alltid fra høyere til lavere (eksempel: 17/15/13).

Ingen diesel eller olje er ren når det fylles på maskinen, kjenner du ISO kravet til renhet vil det være enklere å anbefale en filterløsning som forbedrer filtreringen og øker dieselrenhet eller oljerenhet.

Partikkeltellere for hydraulikkoljer iht. ISO 4406 eller NAS

Oljeprøver og dieselprøver iht. ISO 4406 eller NAS

Last ned Håndbok i oljerenhet og les mer