HVA ER MIKRON?

1 mikron (µm) er en tusendels millimeter.

Mikron brukes som teknisk betegnelse på finheten (hullstørrelsen) på et filterelement, og avgjør størrelsen på partikler som vil kunne passere gjennom filteret i en væske som brennstoff eller olje.

Et 30 mikron filterelement fanger opp partikler som er lik eller større enn 30 mikron. Et 30 mikron filterelement vil tillate større partikler å passere enn et filter på 10 mikron. Alle partiklene under 40-50 mikron er usynlige for øyet.

Vær klar over at mikron størrelse på et filter ikke sier noe om effektiviteten på filteret (hvor mange partikler av en viss størrelse som fanges opp i filteret i prosent eller antall).