HVA ER TRYKKFALL PÅ ET FILTER?

Trykkfall måles i bar og er forskjellen på trykket før filteret og etter filteret.

DeltaP (ΔP) eller DP er et industri standard begrep for trykkfall.

Jo lavere DP (start trykkfall på nytt filter), jo lengre er levetiden på filterelementet. For trykkfilter elementer anbefales et starttrykkfall under 0,5 bar og for returfilter elementer under 0,3 bar.

Startside for filterprodukter