HVILKEN OPPGAVE HAR ET PROSESSFILTER?

Et prosessfilter har som oppgave å fjerne forurensninger og sikre god kvalitet på væsker og gasser under industrielle prosesser. Vannbehandling, gassproduksjon og fremstilling av næringsmidler er typiske prosesser der det er behov for prosessfilter. 

Et prosessfilter for væske eller gass, består ofte av et filterhus med en eller flere filterpatroner eller posefilter. 

Selvrensende automatfilter  for prosess er et mer miljøvennlig alternativ.  

 Strainer for prosess blir ofte brukt som forfilter, grovfilter eller “temporary” filter.