HVOR FINNER JEG HMS DATABLAD PÅ KJØLEVÆSKE?

Alle leverandører av kjølevæske skal gjøre HMS datablader lett tilgjengelige for sine kunder, enten på forespørsel eller på aktuelle websider. På HMS databladet skal det gå tydelig frem hvem som er produsent av kjølevæsken, hvilke giftige stoffer kjølevæsken inneholder, og hva du skal gjøre hvis det skjer en ulykke:  

  • Førstehjelp ved innånding av kjølevæske / kjølevæske i øye / kjølevæske på hud  
  • Brann med innhold av kjølevæske  
  • Utslipp av kjølevæske