HVORDAN JOBBER LEKANG FILTER MED ÅPENHETSLOVEN 

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.   

Loven ble innført 30.06.2022, og Lekang Filter vil hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin leverandørkjede i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre denne rapporten.  

Her finner du Lekang Filter rutiner for åpenhetsloven og rapporter for våre aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede 

Informasjonplikt om åpenhetsloven 

Åpenhetsloven gir deg rett til å vite hvordan Lekang Filter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.  

Velkommen til å ta kontakt om dette med en skriftlig forespørsel! Send en e-post til:  

[email protected]   

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak. 

Hvordan kan du innhente opplysninger fra Lekang Filter til aktsomhetsvurderinger og rapporter for din bedrift?    

Som leverandør av filter til kunder i Norge svarer vi også på spørreskjemaer som gjelder din rapportering.

Kontaktperson:
Øystein B. Andressen
Country Manager
[email protected]